Derfor er vores fjernvarme så god en løsning

Omtrent to tredjedele af de danske hjem bliver i skrivende stund opvarmet via fjernvarme. Og det er der faktisk et par gode årsager til. Faktisk er Danmark det land i verden, der producerer mest fjernvarme, og det er der gode grunde til at være stolte af. Vores fjernvarme har nemlig holdt vores CO2-udslip på de samme niveau i de sidste mange årtier.

Hvad er fjernvarme

Fjernvarme er ganske enkelt en metode, hvorpå man udnytter al den overskydende spildvarme til at varme vores boliger op. Dette giver ikke bare mening rent logisk, men er samtidigt også langt bedre for vores miljø.

Mindre forurening

Netop fordi den globale opvarmning efterhånden anerkendes som et uundgåeligt faktum, så er det jo dejligt at der findes noget som fjernvarme. Fjernvarme producerer nemlig ikke særligt meget CO2 helt uden at tage yderligere kul, gas eller olie i brug. I stedet anvendes der jo netop overskydende varme, der f.eks. kan stamme fra større eller mindre virksomheder. Men dette er ikke det hele. Faktisk anvender fjernvarme også nogle af de grønne energiformer, såsom vind- og solenergi. Hvis der endelig anvendes f.eks. kul, så bliver det gjort på en måde, hvor energien udnyttes på den absolut mest effektive maner – som intet privat oliefyr kan hamle op med. Se her, hvis din bolig nu ikke skulle være tilsluttet fjernvarmenettet.

Fjernvarmen er fremtidens energiform

Fjernvarmens helt store styrke er, at vi nu og i fremtiden frit kan vælge hvilken brændsel eller energiform, der passer bedst til situationen. Og i en tid med større og større miljømæssige forandringer vil det naturligvis være oplagt at bruge de grønne energier til vores fjernvarme. Og netop fordi stort set alle energiformer er velegnet til fjernvarme, så bliver det nu langt nemmere at forsyne de danske byer med miljøvenlig energi – i dag såvel som i morgen i hele landet fra København til Hobro.