Giv personalet et bedre overblik med vagtplanlægning

Er du indehaver af en stor virksomhed, så kan skemalægning let gå hen og blive besværligt. Som modtagere af disse lange lister med vagter og tidspunkter, så er der også en stor risiko for at medarbejdere kommer til at kigge forkert, og det vil skabe rod i det store hele.

Sker det ofte, så kan det ligne det rene sjusk også selvom vedkommende oprigtigt har kigget forkert hver eneste gang til trods for, at der er brugt en længere tid på at sikre sig, at man har kigget rigtigt.

Gør det overskueligt

Skal man sikre sig at den gennemtænkte og velforberedte vagtplanlægning også kommer ud som noget der er let overskueligt for medarbejdere, så kan man både kigge efter, om der skal være flere måder at sætte disse vagtplaner op.

Det kan være de skal digitaliseres anderledes, at rækkerne skal have skiftende farver, så man da har en større sikkerhed for ikke at blande sig ind i mellem hinanden, når nogle kigger. Alternativt kan man også tage samtaler med de, der virker til at have svært ved at finde ud af vagtplanerne, og finde ud af om de har en konstruktiv løsning, der gør det nemt for alle parter.